24/7 Support number +385952030000 nobis@nobis.hr
škola skijanja na Sljemenu
ŠKOLA SKIJANJA NA SLJEMENU Škola skijanja na Sljemenu odvija se u terminima svakog dana od 9:00-12:00 i od 13:00-16:00 sati. Cijena škole skijanja ovisi da li je u ponudu uključen prijevoz, obrok te radi li se individualnom ili grupnom pristupu. S polaznicima rade profesionalni licencirani instruktori skijanja sa ISIA i IVSI licencamama. Škola skijanja na Sljemenu […]
noćna škola skijanja na Sljemenu
NOĆNA ŠKOLA SKIJANJA NA SLJEMENU Noćna škola skijanja odvija se na Sljemenu utorkom i četvrtkom od 19:00 – 22:00 h. Cijena noćne škole skijanja je 400 KN u trajanju od 3 h i u cijenu je uračunat i najam opreme u ski servisu Hrvojesport u Vukovarskoj 237 C. Cijena dvodnevne noćne škole skijanja po 3 […]

© Nobis d.o.o. 2020. Sva prava su pridržana. NOBIS d.o.o. za savjetovanje i turističke usluge, putnička agencija, Poslovni račun: ZABA IBAN:HR4323600001101952382, PBZ IBAN:HR3523400091110749800, Voditelj TA/Direktor/član uprave Ruđer Mihovilić. Sjedište: Ivana Pavlića 6, IB: HR-AB-01-080604397, Ured: Jarnovićeva 17G, Zagreb, OIB:67692448507. Osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana pri UNIQUA osiguranju br.police: 11-7002514063. Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 KN uplaćen u cjelosti. Društvo Nobis d.o.o.upisano je pri trgovačkom sudu u Zagrebu pod MBS:080604397.